Bài Tình Ca Một Thuở

LHNCGQ Bài Tình Ca Một Thuở

Published on Sep 20, 2015

Bài Tình Ca Một Thuở , hợp soạn của Lê-hữu-Nghĩa & Con Gà Què .
Biết bao nhiêu cuộc tình đang yên vui với tương lai tươi thắm phải vỡ tan theo vận nước . Số phận những kẻ yêu nhau giống như những chiếc lá trong cơn bão , tan tác lìa cành , không còn cơ may tái hợp . Tình yêu dang dở chỉ còn là Bài Tình Ca Một Thuở .

06-btcmt

 Nghe thêm ….Nhạc LHN & CGQ

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s