Monthly Archives: January 2016

Một lũ tham nhũng, bán nước hại dân


Diễn Biến Sự Kiện Thủ Tiêu Cột Mốc Biên Giới Trung-Việt.   Chân Mây http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%C5%BEN%1F

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 23


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/1/2016 Trong cái nơi mà người dân nghĩ rằng sẽ đem lại công lý, bình đẳng cho họ thì chính tại…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 22


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/01/2016 Khoảng hơn ba giờ sáng mới xong. Anh Ân gọi điện báo cáo công việc với chỉ huy. Quy trình…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 21


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/1/2016 Có lần, lãnh đạo công an thị xã bực quá chịu hết nổi, kêu mấy thằng lính đến nhà, hai…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 20


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/01/2016 Tuổi trẻ tiêm nhiễm “tàn dư chế độ Mỹ – Ngụy để lại” tư tưởng “Sinh vi tướng, tử vi…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

Bộ ảnh màu cực hiếm về Việt Nam hơn 100 năm trước


Source: Bộ ảnh màu cực hiếm về Việt Nam hơn 100 năm trước

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 19


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/1/2016 Ông Cống ngồi làm thinh nhìn tôi cười cười. Một lúc sau ông nói: – Thôi chị vào nghỉ đi.…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment