*140/ MONG NGÓNG ĐÒ CHIỀU

Bến đò vắng lặng tiễn chân em ,
Lăn tăn gợn sóng thoáng êm đềm .
Bên bờ nghe xa gà tục tác ,
Trở lại riêng côi tiếng gió rền .

Về thăm quê mẹ lòng trăn trở ,
Mai mốt xong rồi lại lứa đôi .
Dòng sông buồn người đi kẻ ở ,
Thơ thẩn xa em ruột rối bời …

Bến đò ngong ngóng giọt mưa sầu ,
Mười ngày cách trở sao quá lâu ?
Sốt ruột trông theo dòng sông chảy ,
” Mai mốt ” mong chờ chẳng thấy đâu …?

” Nhất nhật bất kiến như tam thu “,
Huống chi mười hôm bóng mịt mù !
Càng đợi làm thêm niềm nhung nhớ ,
Trời chiều đổ xuống bóng âm u …!

Con thuyền chẻ sóng lướt dòng sông ,
Xanh rì ruộng lúa ở bên đồng .
Ve vẫy trên mui một hình bóng ,
Có phải em về đang vọng trông ..?

Thu tàn buồn chán trở gió đông ,
Lạnh lắm mong em sưởi ấm lòng !
Mưa rơi trong gió nghe ào ạt ,
Reo réo đong đưa những cành thông .

Antioch , California Tháng 4 năm 1984