Sự thật trong đời sống …..

Khi mới cưới nàng bảo:

  • Tối nay anh rửa chén thì em sẽ chiều anh !!

Chục năm sau nàng nói:

  • Tối nay anh rửa chén thì em sẽ tha cho anh !