Họa Thơ Hồ Xuân Hương : THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

15232233_1735920073401319_5981742356425080012_n

THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở ở không xong.
Tác giả: HỒ XUÂN HƯƠNG

hoxuanhuong

HỌA 1 :

Hây hẩy mùa hè thoảng gió đông,
Hồng nhan quá giấc ngủ hương nồng.
Chải cài lược trúc ôm làn tóc,
Đào yếm trễ xề dạt bến long.
Bồng Đảo đôi gò sương nhúm đọng,
Đào Nguyên một lạch suối chưa thông.
Dùng dằng quân tử nào đi được,
Đi cũng không đành ở chẳng xong.
HỒ NGUYỄN (27-11-16)

13157959432043428540_574_0

HỌA 2 :

Nhún nhẩy hè sang hắt gió đông,
Dung nương ngây ngất ngủ say nồng.
Tóc cài lược bám ôm bờ tóc,
Yếm tuột xệ chuồi thấp bến long.
Bồng đảo gò xinh sương đọng thắm,
Đào nguyên sâu hoắm suối chưa thông.
Tới lui lui tới làm sao được,
Quân tử đi hay ở…. không xong.
HỒ NGUYỄN (27-11-16)

20130429-do-mat-xem-thieu-nu-khoa-than-trong-tho-ho-xuan-huong-12

HỌA 3 :

Thức sớm từ khuya buổi chợ đông,
Trưa về mệt mỏi ngủ say nồng.
Nhấp nhô thung lũng làn hơi nhẹ,
Thấp thoáng non bồng dãy yếm long.
Sao biết đào kia chưa kẻ hái,
Đâu tin lạch ấy chẳng người thông.
Phải chăng thách thức lòng quân tử,
Cứ đóng thành thuyền ván kể xong.
LHN 

damttucbnminhcopy

HỌA 4 :

Hây hẩy trưa hè gió chớm đông,
Hồng nhan giấc ngủ thắm say nồng.
Nghiêng đầu lược giắt cài trên tóc,
Tuột yếm dây gài trệ quá long.
Bồng đảo hai gò sương ướt đọng,
Đào nguyên một lạch nước chưa thông.
Ngập ngừng quân tử dừng chân bước,
Đi cũng không đành, ở chẳng xong.
Nguyễn Cang

choixuancungbachuanom

HỌA 5*:

Trưa hè thoang thoảng gió nồm đông,
Đâu biết giai nhân giấc trẻ nồng
Lược trúc hững hờ buông gợi cảm,
Yếm đào nương gió phất nương long.
Đôi gò bồng đảo còn chưa trọn,
Một lạch đào nguyên dấu chửa thông.
Quân tử nóng lòng hăm hở bước,
Bước vào cũng lỡ, mềm lòng xong.
Hương Lệ Oanh (November 30/16)
*Bài của HLO đã chỉnh ngày 2/11/16. NC

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s