Tình Cuồng Si

LHNCGQ Tình Cuồng Si


Published on Feb 6, 2015

Mối tình đã bị ngăn cách bởi thời cuộc và hoàn cảnh, từ thuở thanh xuân đến lúc bạc đầu. Dư hương vẫn còn vương vấn ở nơi nào đó…Đã trở thành một mối “Tình Cuồng Si”

01-tcs

Nghe thêm ….Nhạc LHN & CGQ

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s