SAO VÀNG CHE ÁNH SÁNG

DÉP RÂU DẪM NÁT ĐẤT THÀNH ĐÔ
CỜ ĐỎ SAO VÀNG PHỦ NẮM MỒ
BẮC VIỆT REO HÒ QUÂN CHIẾN THẮNG
NAM KỲ LỤC TỈNH XÁC ĐẦY MÔ
ÔNG BÀ ĐẤT MẸ ĐỜI SUNG TÚC
CỘNG SẢN VÀO NAM DÃY ĐẤT KHÔ
NHỚ NƯỚC ĐAU LÒNG THÙ GIẶC CỘNG
TRONG LÒNG CHẤT NGẤT HẬN VONG NÔ
*THANH (APRIL 29, 2017)

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành