*151 / THANH BÌNH

Trời chiều tắt nắng ánh vàng phai ,
Đồng lúa mênh mông lượn sóng dài .
Xành xạch bên bờ nghe tát nước ,
Thon gầy ướt thấm cả đôi vai .

Mặt trời mất dạng sau chân đồi ,
Phì phà khói thuốc ở trên môi .
Bác nông phu băng mình qua xóm ,
Chiều về u tịch lá buồn rơi .

Tỏa sáng lưng trời bóng trăng treo ,
Lờ mờ dòng nước đẩy cánh bèo .
Vịt trời bay cao nghe tiếng quát ,
Gió thoảng mây trôi kéo dạt dào .

Đêm nằm lặng lẽ xóm làng yên ,
Văng vẳng nghe xa dóng chuông rền .
O o gà gáy canh ba đã ,
Chim trời vỗ cánh tung màn đêm .

Đất nước thanh bình xóm làng vui ,
Trai gái tung tăng dưới bầu trời .
Cập kê thương trao tình yêu mến ,
Thắm thiết trong tay xây mộng đời .

Antioch , California Tháng 5 năm 1985