THU ĐÊM

Tia nắng chiếu qua làn sương mảnh ,
Nạm lá vàng rã cánh trời thu .
Khói lam tỏa ánh mây mù ,
Vi vu thấp thoáng âm u xế tàn …

Ngất ngây hồn hoa mang ảo mộng ,
Bay bồng bềnh xao động rừng hoang .
Riu riu khép kín mơ màng ,
Lạc dấu chân vào địa đàng vọng tưởng …

Mùi trái cấm cùng chung tận hưởng ,
Sợi xích thằng cột vướng đôi tim .
Đêm hôm quạnh vắng lắng chìm ,
Khơi niềm ân ái ngọt thèm thịt da …!…?

Dưới đồi thông đẫy đà ân ái ,
Phấn nhụy vàng vung vãi nồng say .
Tung rơi trong gió phủ đầy ,
Vùi sâu lạc thú đỏ hây má hồng …!

Antioch , California Ngày 10 tháng 7 năm 2016