Chuyện Cười

 

7bdaa-matna

018 – BÁC HỒ RẤT LINH

017 – Vĩnh Biệt Phây-Búc !

016 –  Đàn ông và đàn bà !

015 – Buồn vui đời chó

014 – Sự thật trong đời sống …..

013 – Hoa Đà và Khổng Minh…

012 – Buổi hội ngộ thứ 60.

011 – Tớ Sợ Vợ Tớ…

010 –Thần y Hoa Đà cũng bó tay

009 – Lời than thở của các loài cá

008 – Tương lai đất nước

007 – Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói

006 – Vài mẫu chuyện vui

005 – Cuối tuần dạy vợ

004 – Chuyện cười XHCN

003 – Xem cho kỹ

002 – Kho chuyện vui buổi sáng

001 – Tập chuyện cười Doanh Doanh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s