KHÔNG

1- Văng vẳng đâu đây một tiếng KHÔNG,
Nghe như đau xót hiện trong lòng.
Giao lưu năm tháng KHÔNG thương nhớ,
Qua lại bao ngày nhớ cũng KHÔNG.
Ngày ấy chung đôi KHÔNG trọn nợ,
Bây giờ xa cách nghĩa bằng KHÔNG.
Cả đời gặp lại KHÔNG duyên nợ,
Ôm trọn tình mình một chữ KHÔNG.
*
2-Dù nói bao nhiêu cũng chữ KHÔNG,
Người ơi nhắc đến chỉ đau lòng.
Nhìn vào gương thấy mi nhăn nhó,
Ngước mắt thấy trời khoãng trống KHÔNG.
Đi đứng một hồi nghe bủng dạ,
Ngồi lâu ruột thắt khác gì KHÔNG.
Một mình tâm sự cùng mây gió,
Thoãng nhớ tình đời KHÔNG với KHÔNG.
HỒ NGUYỄN