*540 / ĐẤT NƯỚC TA GIAN TÀ BÁN ĐỨNG . . .

 

Huế trong mơ đôi bờ con nước ,
Trôi lững lờ mườn mượt trong xanh .
Lung linh bóng rũ xuyên cành ,
Hương Giang diệu vợi dưới vành trăng treo .

Đêm khuya khoắt thuyền neo hút gió ,
Điệu Nam Bình gợi nhớ bao năm .!
Thương ôi xót dạ đêm nằm ,
Thao thức trằn trọc biệt tăm bóng chàng .

Mến thương ai cưu mang tình đã ,
Cách nhau rồi vạn ngã tha hương .?
Lăn lóc trên mọi nẻo đường ,
Quê nhà đăng đẵng dặm trường biệt ly …!

Huế buồn ghê đêm về than thở ,
Ngọn đèn dầu từ thuở anh đi .
Suy ra chẳng đổi thay gì ,
Trên kềm dưới kẹp khác chi ngục tù .

Bọn lưu manh trùng tu đảng cộng ,
Phá núi rừng xây dựng nguy nga .
Cất cao biệt thự cửa nhà ,
Phân chia bố trí cho bà liền con …

Dân đói meo giết mòn tận gốc ,
Những đứa nào bộc trực nói ra .
Công an cắt cổ đốt nhà , (@)
Ôi thôi hết nói kêu la hỡi trời …!

Lũ tanh tao đười ươi giống vượn ,
Mượn lốt người bắt chước văn minh ?
Bản chất hôi hám thối rình ,
Miền Nam chiếm cứ dân tình tránh xa .

Nghĩ không ra đảng cha tập tễnh ,
Ngó buồn cười xúng xính chu choa !
Trông lên ,cao những muôn toà ,
Ngoài Bắc chi có nghĩ mà tủi thân …!

Cộng quân cái thứ cùng bần ,
Chuyên trò nói dối lòi dần cái đuôi .
Đi đâu bu bám nhặng ruồi ,
Chao ơi nồng nặc cốt dòi bẩn ghê …?

Bốn hai năm ê chề đau khổ ,
Chúng bán dần lãnh thổ quốc gia .
Trung quốc ngay trước sân nhà ,
Bưng bô cúi lạy thưa cha cận bình …

Nói chàng nghe khinh khi thấy rõ ,
Rồi có ngày đánh đổ gian tham
Toàn dân chống giặc bạo tàn
Dẹp tan cộng phỉ dân làng yên vui …”

(@) Chúng bắt anh Nguyễn Hữu Tấn đem vào đồn
công an cắt cổ , và đã lan truyền đến Quốc Hội Mỹ .
Bọn cộng sản gian ác hơn cả ISIS …
Antioch , California Ngày 28 tháng 5 năm 2017