Duyên Nợ Học Đường

 

Trớ trêu tại nơi học một trường

Mỗi buổi học đi một con đường

Xây bao kỷ niệm bao lưu luyến

Nghiệt ngã chiến tranh đứa mỗi đường

Quả đất tròn xoay duyên tái ngộ

Tơ loan một mỗi mỗi chữ thương

Trùng phùng tri ân ơn tạo hóa

Trầu Trịnh Hoài Đức cau Bình Dương

(Trần Đông Thành THĐ/K. 4)

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s