Họa Thơ Hàn Mặc Tử : CỬA SỔ ĐÊM KHUYA

 

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương,
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương.
Tha thướt liễu in hồ gợn bóng,
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương.
Xa người nhớ cảnh tình lai láng,
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng.
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá,
Hòa đàn sẵn có dế bên tường.
Tác giả: HÀN MẶC TỬ

15 - 1

HỌA:
Nguyệt rọi hoa cười bóng chiếu gương,
Buồn vì lạ cảnh khiến lòng vương.
Liễu in tha thướt hồ lưu bóng,
Mai thả hững hờ gió thoảng hương.
Nhớ cảnh xa người sầu ngẩn dạ,
Ngâm thơ nhớ bạn rượu buồn thương.
Yến ngàn qua lại dâu rầu lá,
Dế sẵn hòa âm đến cận tường.
HỒ NGUYỄN (30-11-16)

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

   *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s