Hội đồng thành phố Milpitas, California, Hoa Kỳ vừa thông qua nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng hôm 5/9 với 100% phiếu thuận.

Cuối cùng, từ nay thành phố Milpitas, California, Hoa Kỳ cũng sẽ không còn phải nhìn thấy cờ máu Phúc Kiến của Tàu (mà VNCS nhận vơ làm cờ của mình).

Xem tại đây : http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41186550?SThisFB