Tổng hợp tin tức biểu tình trước cty Formosa, Hà Tĩnh sáng 2-10-2016

 

Vào sáng 2-10-2016, khoảng 10.000 giáo dân Hà tĩnh đã biểu tình trước cty Formosa . Cuộc biểu tình ôn hòa mở đầu với những lời kinh và hô khẩu hiệu, cho đến khi Bộ đội và CSCĐ đánh dân dã man rồi bỏ chạy… Người biểu tình đã chiếm được mặt tiền và leo lên cổng của công ty Formosa . Cờ Công giáo đã được giương lên . Một số người biểu tình có ý định nhảy vào trong. Tuy nhiên, mọi người đã ngừng lại sau khi nghe Cha Trần Đình Lai nói : “Thôi tất cả mọi người xuống. Chúng ta muốn nói với Formosa rằng, nếu muốn vào thì chỉ sau 5 phút chúng tôi vào được 1 triệu người…”

14446151_213697555713158_8152040007103253826_n

14446189_213697799046467_4139790354329385501_n

Video 1: https://youtu.be/MtAVmqKAX0I

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=F_YvveKISpE

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=q6S81J_MVk4

Video 4: Leo lên tường cty https://youtu.be/kOHJir0GlLc

Video 5: Tiếp tục cập nhật: https://youtu.be/WNr–PxzHVE

Video 6: Toàn cảnh https://youtu.be/TdgorGhJoFs

Video 7: https://youtu.be/3waM1EvSLuo

CÔNG AN, QUÂN ĐỘI BỎ CHẠY KHỎI FORMOSA, Video: https://youtu.be/TNJi5sy518o

FORMOSA THẤT THỦ HAHA, Video: https://youtu.be/VRhr04TSrjM

DÒNG NGƯỜI TIẾN VỀ FORMOSA, Video: https://youtu.be/r-SCEO8E2Jc

Formosa thất thủ 2

Formosa thất thủ 3

Formosa thất thủ 4

Formosa thất thủ 5

Formosa thất thủ 6

Video clips từ fb Hoàng Sơn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s