141 / VỀ THĂM CHA MẸ

Mười chín năm con về thăm bố ,
Đồi thông reo viếng mộ cha nằm .!
Xui chi chiến trận bảy lăm ,
Xa lìa tất cả oái oăm tủi hờn …!

Tưởng về có mặt trông nom ,
Đâu ngờ người đã không còn thế gian …?
Quê hương trong cảnh lầm than ,
Dân làng đói khổ cơ hàn tả tơi …!

Tháng mười hai mưa rơi đáo để ,
Lòng ngậm ngùi nhỏ lệ chứa chan !
Bâng khuâng nỗi nhớ vô vàn ,
Cúi xin bốn lạy nén nhan nguyện cầu …!

Sau thời gian chẳng lâu trở lại ,
Xa mẹ hiền ngần ngại chân đi …!
Đớn đau nuốt lệ phân kỳ ,
Bùi ngùi khó tả khắc ghi muôn đời …!

Vẫy tay nhau ngàn lời thương nhớ ,
Anh em nhìn nức nỡ làm sao !
Bà con hàng xóm buồn rầu ,
Quay lưng cất bước giọt sầu mưa rơi …!

Ôi chơi vơi rối bời khúc ruột ,
Cả dòng đời lắm cuộc chia phôi ?…!
Người yêu cha mẹ để rồi ,
Vợ con nặng nợ nghiệp trời phải theo …!

Ghi lại ngày trở về thăm gia đình cha mẹ sau 19 năm
( Ngày 20 tháng 12 Âm Lịch năm 1998 )
Antioch , California Ngày 14 tháng 7 năm 2016