Bò 9 khúc hồi chánh

2106168b-d443-4a24-a649-e30178e847fa

Thằng Tàu dắt bò ra biển tắm
Tài nguyên phong phú nó thèm lắm
Bò thừ há miệng lè chín khúc
Lưởi dài biển mặn bụng bò thâm
Trời xa thăm thẳm bò xáo nước
Niềng đầu khâu mỏ lưởi bò câm
Vô bờ riu ríu bò xin tội
Cũng tại lủ Bình bọn ngoại xăm

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành