ĐĂNG CAO / TRÊN ĐÀI CAO

river-wallpaper-hd-170

登高: ĐĂNG CAO
風急天高猿嘯哀,
渚清沙白鳥飛回。
無邊落木蕭蕭下,
不盡長江滾滾來。
萬里悲秋常作客,
百年多病獨登臺。
艱難苦恨繁霜鬢,
潦倒新停濁酒杯。

ĐĂNG CAO
Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
ĐỖ PHỦ

perfection-in-the-shizuoka-prefecture-japan

HỌA: TRÊN ĐÀI CAO
Gió thổi trời cao vượn thét buồn,
Nước trong cát trắng thú về buôn.
Vô vàn lá bỏ cành rơi rụng,
Cuồn cuộn dòng sông nước chảy tuôn.
Vạn dặm xa nhà thân lữ khách,
Đài cao đơn độc thế sầu vương.
Gian nan khổ hận màu sương tóc,
Ốm yếu thân già rượu đục buông.
HỒ NGUYỄN (02-12-16)
Thân tặng CGQ & Vườn thơ THĐ

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

TRANG THƠ PHỎNG DỊCH   *

 

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s