*544 / Vài lời Văn Điếu gởi đến Vong Linh Anh Trương Như Lanh .

Kính gởi gia đình anh Trương Như Lanh
cùng bạn bè đồng môn bên quê nhà và
các vùng tự do trên Thế Giới .

Nhận được tin buồn trên Facebook bạn
đồng môn Trương Như Lanh đã qua đời sau cơn bạo bệnh tại Huế .Thay mặt gia đình và bạn bè lưu vong trên vùng trời Tự Do xin chia buồn cùng gia đình , và nguyện cầu hương hồn anh phiêu diêu nơi miền cực lạc .
Nay kính bái .
Nguyễn Doãn Thiện
Và Gia Đình vợ con .
California ,USA .Ngày 01 tháng 6 năm 2017

*544 / Vài lời Văn Điếu gởi đến Vong Linh
Anh Trương Như Lanh .

Thật xót xa quê nhà tưởng nhớ ,
Bạn đi rồi muôn thuở chia ly !
Xa xôi cách biệt phân kỳ
Hồn thiêng thoát tục trở về cội căn .

Kiếp nhân sinh cần chăng nhục thể ,
Để lưu truyền thế hệ ngàn sau .?
Tồn vong hủy diệt xoay vần ,
Không không có có đọa trần trả vay !

Lỡ sinh ra tự đày thân xác ,
Ham tiền tài xé nát lương tâm …
Giết dân một lũ hung tàn ,
Đầu óc tăm tối lạc đàng trong mơ .

Bạn hiền ơi trên bờ vực thẳm ,
Quê hương mình lắm nạn hồn oan !
Lưu manh xão trá vô vàn ,
A dua hung ác lan tràn vào Nam …

Người ra đi bẽ bàng kẻ ở ,
Tiếp cuộc đời đau khổ lầm than !
Bởi quân bán nước kết đàn ,
Cúi đầu vâng dạ mong cầu vinh thân …!…?

Antioch ,California Ngày 01 tháng 6 năm 2017