LẠC Ý THƠ

619cc09b32adc896a4f658d0aa2d919d

Réo rắt ve sầu nhả nhợ tơ,
Nhẹ nhàng vương vấn mây vẩn vơ.
Trào qua ngọn bút không ánh sáng,
Tràn lan trên cả mấy vần thơ.
Tiết đông không lạnh muôn thế kỷ,
Ấm áp sẽ về ấp tuổi thơ.
Đời là gì nếu không là mộng,
Thơ không chứa chấp những dại khờ.

Trần Đông Thành

10171216_952853368122155_6355498588185300472_n

HỌA: GỢI Ý THƠ

Ve sầu buông tiếng tựa nhung tơ,
Khiến kẻ si tình nghĩ vẩn vơ.
Từng tiếng sắc đồng cung nhạc đệm,
Bâng khuâng kết cấu tạo hồn thơ.
Hè qua ve vẫn còn lưu dấu,
Thu đến ân tình đẹp áng thơ.
Đời chỉ còn chăng bao kỷ niệm,
Hồn thơ ẩn sáng dáng ngu khờ.

HỒ NGUYỄN (20-10-16)

Đọc thêm  >  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s