NGHE TIẾNG YÊU ĐẦU / THE MINUTE I HEARD MY FIRST LOVE STORY

 

g4vqvks68s5


Vào giây phút tình yêu đầu réo gọi

Em mù mờ tìm anh khắp nơi nơi
Không hiểu được người yêu chẳng cần tìm
Mà tự bao giờ đã ngự sẵn trong tim !

Con Gà Què  (Phỏng dịch)

me1


The minute I heard my first love story

I started looking for you, not knowing
how blind that was.
Lovers don’t finally meet somewhere.
They’re in each other all along.

by Maulana Jalalu’ddin Rumi

Trở về  >>> TRANG THƠ PHỎNG DỊCH  Thơ Con Gà Què 3  Thơ Con Gà Què * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s