179 / ÂU SẦU MỘT BÓNG

Em mong chờ tình ai vụng dại ,
Thiếu bóng chàng oằn oại suốt đêm ?
Mơ màng tưởng nhớ khát thèm ,
Cõi hồn tê dại ngoài rèm trăng sao .

Phút ban đầu môi trao ngần ngại .
Qua hẹn hò nhớ mãi cuồng say ?
Thương yêu âu yếm tỏ bày ,
Mà sao nỡ để khổ đây riêng mình ?…!

Có ngờ đâu cuộc tình chóng vánh ,
Người đi rồi sóng sánh với ai ?
Mấy năm ấp ủ hình hài ,
Cùng chung mộng ước lạc loài có nhau ?

Kiếp cô đơn buồn rầu một bóng ,
Nhớ nhung người lóng dóng tìm trông ?
Canh khuya thức trắng tuôn dòng ,
Mưa rơi lã chã mơ mòng nữa chi ?…!

Kẻ bạc tình còn gì để nói ,
Lỡ yêu rồi mong mỏi ruột đau !
Trời đông mưa gió dãi dầu ,
Cuộc đời côi cút âu sầu khổ chưa …?…!

Antioch ,California Ngày 01 tháng 7 năm 2016