Già quá date

Image result for Ông già rụng răng imagesÔng không nói cũng biết ông già
Thấy hình thiên hạ biết chớ sao
Già sao mà háp vậy “Tổ tông”?
Răng ai lấy mất còn miệng không
Cơm cháo vào không ma nào xét
Bắt đền Thượng Đế bù lại ông
Nhìn ông đố ai tìm ra miệng
Cứ tưởng là “Hầm” té sụp chông!
Trần Đông Thành

***

Chủ quyền già

Ông ơi! Sao già thế hở ông!
Theo ông già mà có sướng không?
Sao ông dành riêng cho ông vậy?
Không để người đời chia với ông
Má hóp lưng còng cằm móm xọm
Bờ mắt lăn nhăn mấy cầu vòng
Quọt quẹt nghiêng ngả tó dẫn đường
Đo lộ mắc gì ông phải lo

Trần Đông Thành

***

HỌA : LÃO CHỬA GIÀ.

14666126_324469141257675_3101571519464162996_n

Không nói nhưng ai cũng thấy già,
Không già sao miệng móm nhăn da.
Không già sao đám răng đi mất,
Không nói ai trông cũng “Lão già!”
Già miệng già da già mái tóc,
Còn nơi kín đáo biết sao ta?
Nếu ai có gọi ô vờ đát? (over date),
Thì trả lời ngay: lão chửa già!
Hà! Hà! Hà!

13239301_537994483040009_5071029341941911037_n


HỒ NGUYỄN (21-10-16)

Trao về Trần đông Thành.
Đọc thêm  > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 

 

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành