THẦY GIÁO KHỜ

 

thaygiaokienthuc_trsa_myct


Ngày xưa mang tiếng giáo sư khờ,

Nhưng thấy nàng cười cũng lãng mơ.
Ngồi ngắm nghĩ quanh cùng nghĩ quẩn,
Nói năng chỉ nói chuyện bâng quơ.
Yêu em lại sợ đời phê phán,
Nói thật lòng thương ngại phản hờ.
Thôi đành câm nín qua năm tháng,
Tình đã tan theo vệt bóng mờ.

HỒ NGUYỄN

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

  *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s