XUÂN ĐẾN

Ánh xuân chiếu rọi xuống muôn phương ,
Tỏa rộng khắp nơi nẻo phố phường .
Sáng rực vườn hoa vờn cánh bướm ,
Nhởn nhơ lướt gió giữa rừng hương .

Tung bay tà áo lay lay động ,
Dồn dập tim anh nức nỡ lòng !
Lê gót tình trường gờn gợn sóng ,
Hồn anh phơi phới những yêu đương .