Bọn Tàu phỉ

Bọn Tàu chường mặt năm châu bốn bể
Đi tới đâu chén dĩa hảy còn khua
Chỗ nào rùm beng là chốn tụi Tàu
Có mái tóc cột chùm đuôi lông chổi
Quét qua quét lại quẹt cho sạch lưng
Phèo phèo khạc khạc phun bay túi bụi
“Chú Thoàng” ra đường xà lỏn áo thun
Tự khen mình con khỉ già Đại Thánh
Lại vết tì Cộng sản chưa tẩy sạch!
Xác Tần Thủy Hoàng đội lốt Cẩm Bình
Biển Đông thanh bình lại tính chiến tranh
Ăn gian đất đai lần mò ra biển
Vẽ lưởi bò thách chiến bạn láng giềng
Là lũ cướp biết gì đâu lẽ phải
Thất lương tâm đất bằng gây sóng gió
Vùng đất trời dám gài đạn trên không
Xưa nay có nguyên nhân có hậu quả
Ác có lai thì quả báo tức thì
Ê! Cẩm Bình mày mà hăng tiết máu
Mở mắt trước sau sẽ thấy nghĩa trang

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s