Sung sướng khi ngoại tình vẫn “tỏ vẻ” ân hận với chồng con