CHỢT TỈNH

Hoá trang giấu mặt che mày 
Nhân tình thế thái đời nầy chán chưa ? 
Tiếc công dài những năm xưa 
Chạnh lòng ngán nỗi cơn mưa bão bùng 
Rõ ràng chẳng phải anh hùng 
Vẫn còn may mắn không cùng bước chân 
Chuỗi ngày lê bước phong trần 
Tưởng rằng ngã quỵ nát thân thiên đường
Hương Lệ Oanh
( Viết cho người bạn lầm đường )

Trở về :  Thơ Hương Lệ Oanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s