*165 / HUẾ QUÊ CHA NƯỚC NHÀ ĐAU KHỔ

Gió hắt hiu đông về nhớ Huế ,
Con đường làng lặng lẽ tung bay .
Lá vàng rơi rớt rụng đầy ,
Cành cây trơ nhánh thân gầy xác xơ …?

Dưới lùm tre lơ phơ lay động ,
Chiếc đò ngang gợn sóng tròng trành .
Túp lều ủ rũ mái tranh ,
Ông già lụ khụ trong mành ho hen .

Chiều xuống dần lên đèn quán vắng ,
Vài ba anh rượu trắng khề khà …
Ngà ngà lên tiếng ê a ,
Đôi lời tranh sự gọi là thế gian …!

Cảnh nguy nan cơ hàn đất nước ,
Sống đọa đày bạc phước dân ta …!
Trên đè dưới đạp chẳng tha ,
Cùng nhau vơ vét gian tà tham ô …

Buổi khó khăn mình cô chịu thiệt ,
Bọn hung tàn bóp chết muôn dân !
Quê Hương nghèo đói cùng bần ,
Riêng người có đảng ngút ngàn tiền đô …?

Công an cán bộ hồ đồ ,
Làm vua từng cõi tranh ô chia vùng …
Đảng cha đảng cháu lung tung ,
Đảng con quyền thế mánh mung uy quyền …!

Ba tuổi ranh gắn liền thượng tá ,
Làm đách chi lang chạ ngày đêm …?
Rượu chè trai gái triền miên ,
Để quân đánh giặc đảo điên khổ đời …!

Ba hoa lấy súng cầm chơi ,
Dọa dân la lối chết đời chúng bây …!
Sao không tài giỏi với Tàu ,
Hay là bán nước thi nhau lạy ngài …!…? ( Tập Chằn Tinh )

Antioch , California Ngày 04 tháng 8 năm 2016