TRẢ LẠI CHO DÂN – HAY NHẤT, Ý NGHĨA NHẤT VÀ HÙNG TRÁNG NHẤT

 BÀI HÁT TRẢ LẠI CHO DÂN  -HÁT SÔI SỤC GIỮA THÁNH ĐƯỜNG TẠI VIỆT-NAM.
Mời xem & cùng cầu nguyện cho Việt Nam:
Giáo dân Công Giáo tại một họ đạo Việt Nam ngang nhiên thách thức chính quyền CS bằng cách hát bài “Trả Lại Cho Dân” ngay trong Thánh Đường, trước khi cử hành Thánh Lễ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s