*485 / CÕI ĐỜI

Cát bụi ban sơ lập lờ nhân ảnh ,
Cõi vô thường chóng vánh tiêu tan .
Nửa vành trăng khuyết chuyển biến lụy tàn ,
Muôn ngã dòng sông tuôn tràn ra biển .

Dù cho trăm năm giàu sang vinh hiễn ,
Nấm mồ hoang đưa tiễn người đi .
Xuôi tay nhắm mắt gian ác được gì ,
Xú danh suốt đời còn ghi sử sách .

Từ giã ra đi đồng không mông quạnh ,
Để lại miệng đời cốt lạnh xương khô .
Lưu manh độc hại bại hoại hàm hồ ,
Cướp của giết người tội đồ vô đạo …!

Sót lại đằng sau cơ hồ ngụy tạo ,
Nhánh liễu mềm lảo đảo trước phong ba ….
Bầy gà con chi chít dưới bụi tre già ,
Lo sợ đứng tròng miệng la chim chíp .

Đường sá ngã nghiêng cành cây che khít ,
Qua trận cuồng phong gió xiết điêu tàn …!
Vũ trụ quay cuồng bao nỗi hoang mang ,
Muôn vạn sinh linh lầm than cuộc sống …!

Bày chi cái cảnh mưa cuồng bạt sóng ,
Cuốn hết nhân tình cạn lóng thú hoang .?
Ngơ ngẩn đầu làng chó đói lang thang ,
Nhà cửa tiêu tan vô vàn đau khổ …!

Cát bụi trần gian đâu còn có chỗ ,
Những ai buồn lòng thố lộ thương yêu …?
Đùa giỡn chi nhau nham nhỡ quá nhiều ,
Cuộc sống đi hoang tiêu điều tan tác …!

Bọn ác ôn tung hoành dáo dác ,
Khắp Miền Nam đổ nát tan tành !
Tha hồ bốc vác đua tranh ,
Thi nhau chém giết giật giành của hôi …

Dân Miền Bắc sướng đời vô hốt ,
Cướp ngang tàn sốt vó mang ra …?
Từ trên xuống dưới mù loà  ,
Trời ơi tội nghiệp chẳng qua đói nghèo …

Ghi lại thời gian Miền Nam tan tác sau
30 tháng 4 năm 1975 dưới sự hung tàn
của bàn tay khát máu cọng sản trong 42
năm trời cưởng chiếm và cái trị …
Antioch, California Ngày 24 tháng 4 năm 2017