242 / NHÂN TÌNH THỜI THẾ

Lâu lắc lắm một chuyến về quê ,
Thăm lại xứ Huế khổ não nề …!
Hun hút con đường tung gió bụi ,
Nghi ngút bầu trời túi khói xe .?

Ngoảnh lại chung quanh quá ê chề ,
Mấy năm trời điền thế nhanh ghê ..?
Dân đi đâu , tứ bề chật hết ,
Kiểu cách lạ hoắc giọng ồ ề …?

Lứa tuổi chúng ta như bao kẻ ,
Sinh ra đời là để chiến tranh .?
Bắt vào cuộc bắn giết tội tình ,
Chấm dứt đau thương xác thình mặt biển !

Thế cũng chưa xong , tìm cách tiêu khiển ,
Thoả lòng mặc cảm tự ái ra tay ?
Oan hồn thất thểu dưới bóng trăng gầy ,
Tình cảm yêu thương khổ thay khó kiếm .!

Bản chất con người đều nhau nham hiểm ,
Tư thù tiếp nối từ thuở khai thiên .?
Rêu rao nhân nghĩa chẳng thấy ai hiền ,
Lịch sử chứng minh truyền ra muôn kiếp …!

Phật Chúa bày chi tình thương nối tiếp ,
Cảm hoá được gì lũ điếm dối gian .?
Luân phiên hại nhau giành giật hung tàn ,
Ôi thôi khổ thay cung đàn lỗi nhịp ,

Từ nhỏ lớn lên nhìn đời lừa bịp
Toàn đồ trở mặt một kíp hôi tanh .
Làm sao có được cuộc sống an lành …
Thế giới đảo điên mượn hình tôn giáo ..?

Bắt kẻ cuồng ngu ôm bom đạn pháo ,
Nhảy vào đám đông nghiệp báo phanh thây .?
Cả vùng Trung Đông xác chết đống đầy ,
Triều triệu con dân bầy hây bát nháo !

Dân tộc chủ nghĩa một nòi trơ tráo ,
Ỷ mạnh hơn người xâm lấn lâng bang .
Có hơn ai đâu , chết thảm đầu hàng ,
“Thiên Võng Khôi Khôi Sơ Nhi Bất Lậu ..!..?.”…(1)

Đàn áp ra tay con đen đánh lận ,
Lừa người nong nỗi vào trận u mê .?
Lộng hành kềm chế trên mọi vấn đề ,
Một lũ lưu manh mọi bề cứ vẫn …?

Không biết thân mình bùn nhơ dơ bẩn ,
Nghĩ cách hại người cướp lẫn tham lam .?
Có tồn tại đâu ép chế dân lành ,
“Hàm Huyết Phún Nhân Tiên Ô Tự Khẩu ! ..?.”…(2)

Nhắm mắt đưa chân vâng lời kẻ xấu ,
Lấy của giết người chẳng dấu được ai ?
Đảng trên củng cố sắc máu một loài
Quy trình giết lầm vẫn hơn bỏ sót …!

Tham ô chia bè cùng nhau bốc hốt ,
Khoanh vùng phân phát trấn lột lương dân .
Mặc tình thao túng quần chúng cùng bần ,
Căng túi no đầy lần khân gây oán …!…?

“Thượng Bất Chánh” theo đường “Hạ Tác Loạn ..!”…(3)
Đau giống nòi thế hệ vùi sâu .?
Năn nỉ Cận Bình xin giữ lấy đầu ,
Được làm cấp trên gồm thâu thiên hạ …

Miệng la chống Tàu cầu tha như đã …
Chơi kiểu mỵ dân vội vã làm trò .?
Bài bản ăn chia mấy chú khỏi lo ,
Đấm đá cho hay thăm dò phản động …? (4)

Từ trên xuống dưới cuộc đời lồng lộng ,
Nòi giống đảng viên nhà rộng tường cao .
Cho dân Miền Nam đói khổ thều thào ,
Miền Bắc học đòi phồn vinh giả tạo …!…? ( mới vô )

 (1) Cái lưới của Trời sưa lắm mà không lọt thằng gian nào hết .
 (2) Ngậm máu phun người miệng mình dơ trước
 (3) Cấp Trên ăn cướp của nước , bọn tôi đòi ăn trộm của dân .
   Thì tất cả đều là xương máu của quốc gia dân tộc .
 (4) khởi tố tham nhũng , nói lên sự thật chính quyền bán nước là phản động ...

                  Antioch , California ngày 20 tháng 02 năm 2016 .