*467 / LO CHÀNG XA VẮNG

Nhớ thương anh đêm nằm trăn trở ,
Tủi lòng mình từ thuở xa nhau !
Trên kia sao khéo cơ cầu ,
Chia đôi hai ngã dãi dầu nắng mưa .

Ngước trời cao mây đưa lạc lối ,
Trôi bập bồng gió thổi miên man .
Lang thang qua xóm xuyên làng ,
Vô phương ứ đọng ngút ngàn tầng cao .

Rộng mênh mông muôn sao sáng tỏ ,
Buổi cơ hàn bó rọ trong chăn .
Vì anh thao thức chống cằm ,
Thèm thuồng hơi ấm tháng năm bên chàng .

Hồn lang thang chiều vàng liễu rũ ,
Nhớ lúc xưa bóng cũ xa vời .
Đành chi mình phải tách đôi ,
Rưng rưng buồn lắm lệ rơi đôi dòng …

Xa lắc lơ mơ mòng sao thấu ,
Hẹn ngày về nung nấu lòng đau !
Yêu anh cứ mãi lo sầu ,
Biết đâu người có tâm đầu cho không …!…?

Huế ,đêm buồn nhớ anh năm 1987