Người dân xứ Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh biểu tình với cờ Vàng Việt Nam Tự do 9-4-2017

 

Hôm nay ngày 9/4/2017, người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã giương cao cờ vàng 3 sọc đỏ để cùng nhau biểu tình chống lại đảng Cộng Sản. Cuối cuộc biểu tình, vẫn cầm cờ vàng trong tay, họ đã kéo tới bao vây nhà của chủ tịch xã