VN Sử Liệu Truyền Hình

BỘ PHIM ĐÃ ĐƯỢC LÀM DỰA THEO NHỮNG HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU… VỀ LỊCH SỬ 35 NĂM ĐÔNG Á – ĐẶC BIỆT VỀ VN – TỪ BỊ ĐÔ HỘ ĐẾN ĐỘC LẬP, CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC, CUỘC CHIẾN HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN, TỚI SỰ XÂM LƯỢC MIỀN NAM CỦA BỌN VIỆT CỘNG.


VN Sử Liệu Truyền Hình – SLTH #13: PHẦN 3/3: Những Vì Sao Thời Lửa Đạn – Hiệp Định Paris 1973


VN Sử Liệu Truyền Hình – SLTH #14 – Phần 1/2: Trận Chiến Đỗ Xá và Quốc Khánh 1963


VN Sử Liệu Truyền Hình – SLTH #14 – Phần 2/2: Lam Sơn 719 và trận chiến Quảng Trị


VN Sử Liệu Truyền Hình – SLTH #15: Phần 1/2: Mùa Hè Đỏ Lửa 1972


VN Sử Liệu Truyền Hình – SLTH #15: Phần 2/2: Hiệp định Paris 1973