BÊN THẮNG CUỘC

BÊN THẮNG CUỘC 
 
Xin Click vào từng chương từ chương 1 đến chương kết để đọc trọn bộ  :
*

BÊN THẮNG CUỘC

Phần I:

1. BÊN THẮNG CUỘC – QUYỂN 1 – GIẢI PHÓNG – CHƯƠNG I

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
*

Phần II

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
***

Huy Đức – Tác giả “Bên Thắng Cuộc”- “Osin” của tình báo Hoa Nam

Tôi tự hỏi, bây giờ gọi Huy Đức là gì mới chính xác? Nhà báo? Thợ viết? hay đơn giản là “người viết thuê” chăng?
Đằng sau lớp mặt nạ đạo đức của Huy Đức là gì?

Đọc tại đây : Huy Đức – Tác giả “Bên Thắng Cuộc”- “Osin” của tình báo Hoa Nam

***

Vạch trần những điều dối trá trong sách Bên thắng cuộc của Huy Đức

*