*476 / XA CÁCH BIỀN BIỆT

Sóng nước mênh mông tình người viễn xứ ,
Cách xa quê nhà lệ ứ sầu thương …!
Oái oăm thay cản trở đôi đường ,
Ngăn cách hai bên ngàn phương vĩnh biệt !

Chỉ mơ về em tấm lòng tha thiết ,
Cha mẹ vợ con nuối tiếc mơ màng .
Khắc khoải trần ai ly tán cưu mang ,
Sống lang thang lạc loài muôn dặm …

Đêm nhìn con u sầu chắc buồn lắm ,
Suy nghĩ thâu canh nghĩa nặng tình chồng .
Đứt ruột chia lìa mòn mỏi đợi trông ,
Phải số long đong nằm trong hờn tủi …!

Em có biết không tình cao như núi ,
Mười năm chờ thui thủi quá lâu ?
Miệt mài trong mưa nắng cơ cầu ,
Ôn lại đôi ta nghìn sâu mảnh liệt …

Mờ ảo trăng treo đèo heo núi biếc ,
Trong âm thầm gọi miết tên em .
Ước muốn thành chim hạ cánh trên thềm ,
Dưới tầng mây cao biển rền rên xiết …!

Nhớ về em vùng trời yêu dấu …
California USA tháng 01 năm 1989