Con chim hút mật (hummingbird) gắn bó với người sau khi được cứu thoát chết .