*644 / LÂU ĐÀI TIỀN CỦA ĐONG ĐẦY NHÌN THEO NUỐI TIẾC MỚI HAY THÂN MÌNH

 

Khói lam chiều lên cao vời vợi ,
Cuối xóm đoài qua tới đồi thông .
Mây bay lưng núi chập chùng ,
Từng đàn cò trắng trên vùng trời xanh .

Trót thương yêu bên mành trông ngóng ,
Tháng năm chờ một bóng đơn côi .
Anh đi quân dịch năm rồi ,
Để em ở lại cuộc đời lẻ loi …

Chốn biên thuỳ cùng nơi lửa đạn ,
Bao nhọc nhằn muôn vạn đắng cay .
Tấm thân tân khổ dan đày ,
Thương ơi biết mấy ai bày giết nhau ..?

Thuở năm tư từ đâu di tản ,
Miền Bắc vào chạy nạn cọng nô .
Hàng hàng điêu đứng cơ hồ ,
Vào Nam trốn giặc rợ hồ man di …

Lũ Việt gian còn chi nên nổi ,
Đứa đứng đầu cái buổi khai sinh .
Chui rúc trong ổ Ba Đình ,
Thay tên đổi họ ra Minh Chí Hồ .

Nó rêu rao cơ đồ ăn cướp ,
Tài cán gì mà được tôn vinh …?
Nhục chưa cả đám đầu đình ,
La cà xó chợ rập rình lưu manh .

Được thời may giật giành khấm khá ,
Theo giặc tàu cày mã tổ tiên .
Buôn quan bán chức tham tiền ,
Quốc Gia Lãnh Thổ Ba Miền tả tơi …

Bốn hai năm tàn hơi dân khổ ,
Chúng đọa đày hết chỗ nương thân .
Chính sách giam đói cùng bần ,
Dễ bề cai trị , đảng cần thâu gom .

Nào đất đai đầu non cuối xóm ,
Để chia vùng phân tán cha con .
Dân oan điêu đứng chết mòn ,
Thằng nào chống đối vào đồn chết toi …

Khổ chưa ai tàn đời nước Việt ,
Triệu triệu người tha thiết âu lo .
Mà không dám nói , trầm trồ ,
Sợ quân bán nước thăm dò phanh thây …!

Ngán ba tàu đêm ngày té đái ,
Tập cận bình lưỡi hái răn đe .
Trọng nô cúi rạp một bề ,
Lạy cha sai bảo con thề xin vâng …

Tội chưa mi lần khân quấy phá ,
Giết dân lành tá lạ Giang San .
Chính quyền thổ phỉ tham tàn ,
Làm sao tồn tại oan hồn hiện thân …

Luật trả vay chẳng cần phải nói ,
Sẽ đến ngày dân trói bọn bây .
Lâu đài tiền của đong đầy ,
Nhìn theo nuối tiếc mới hay thân mình …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 10 năm 2017