NGỦ ĐI EM…

LADY 01

Khuya lắm rồi, sao em còn chưa ngủ?
Ngồi ngắm sao, đếm mãi những lời ru
Đêm tội lỗi như vầng trăng xếp lại
Đèn thoi thóp trì níu chút đền bù…

Khuya lắm rồi, hãy khép lại mắt mi
Trời rất đen em nào thấy được gì?
Trong đêm tối chỉ còn nghe con dế
Gáy não nề phân trần mối tình si. ..

Khuya lắm rồi, đừng nhé… những viễn vong..
Hãy vào trong, kéo chăn phủ nỗi lòng
Giữ ngực ấm khi mưa to gió lộng
Chớ để tim rỉ máu thẩm phòng không…

Khuya lắm rồi, em ngủ… ngủ đi em…
Bên ngoài kia đời là những bức rèm
Cắn chặt môi, đừng cho lệ lả chả
Hãy thương em, đời rách nát ho hen…

Nông Thị
19/02/07

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s