*740 / VIỆT NAM TA QUÊ NHÀ THỐI NÁT, LŨ CÔN TRÙNG ĐỐN MẠT LẮM THAY . . .

Xa muôn dặm , ngàn trùng thăm thẳm ,
Ngóng quê nhà gặm nhấm thương mong .
Than ơi thắt ruột canh nằm ,
Mơ màng chốn cũ , biệt tăm tháng ngày .

Lâu lắc lắm hao gầy nhung nhớ ,
Mười năm ròng con vợ ly tan .
Đêm đêm dưới ánh trăng tàn ,
Sầu đơn cô lạnh tuôn hàng lệ rơi …!

Ôi thương xót cuộc đời trôi dạt ,
Ôm hận lòng phận bạc tha phương .
Công cha nghĩa mẹ luân thường ,
Tình thân dân tộc xóm phường biệt ly …!

Thật cay đắng còn chi đất nước ,
Lũ tôi đòi vô phước vong nô .
A dua cộng sản cuồng hồ ,
Cúi đầu van lạy bưng bô quan thầy …

Việt Nam ta chúng bày đem bán ,
Cho cận bình ồ ạt chạy qua .
Biên cương ranh giới tá loà ,
Không cần hộ chiếu coi là đất chung .

Phân ranh mốc , chúng bưng dẹp bỏ ,
Ai cầm quyền , phải chó trọng ngu .?…?
Đúng ngay cái thứ tầm thù ,
Lòn trôn thằng tập ruồi bu sinh dòi …

Nhục không bây con cầy ăn bẩn ,
Khác chi nòi chiêu thống sử ghi .
Niểng fuck thất học biết gì ,
Quê cha bán sạch cũng vì đô la .

Tổ tiên mi nồi da xáo thịt ,
Rước quân tàu liếm đít , háng gian .
Xâm xoi cọng phỉ bầy đàn ,
Chui rúc phân thối vấy càng hôi tanh ….

Trung Nam Bắc rọt rành đã thấy ,
Dân ngậm cười lũ quấy chu choa !
Ác lai ác báo chăng là ,
Oan hồn hồn hiện không tha thằng nào …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 29 tháng 01 năm 2018