HƯƠNG XƯA và những Bài Họa

225dd7c770056cd0a699805a3ac72b7e

HƯƠNG XƯA

Quẩn quanh em vẫn nồng nàn
Mùi hương xưa đã võ vàng nhớ thương
Một vòng tay mãi vấn vương
Ân tình trĩu nặng hồn tương sầu
Ngỡ rằng đó thú thương đau
Tưởng tình mãi thắm sắc màu dấu yêu
Ngờ đâu như vạt nắng chiều
Chợt hồn bừng tỉnh tiêu điều xót xa !
Hỡi người tình tựa bóng ma !!!
H2N
Đọc thêm  >  Thơ  H2N 

e0da6d99439e17d670942000990e8f2c

Bài họa 1 : Hương Trầm

Nghe chừng âm ỉ nồng nàn
Chối quanh thu vẫn rực vàng màu thương
Sợi tình cột chặt tơ vương
Nhớ nhau đầu , cuối sông Tương uống sầu
Được yêu là biết được đau
Dù ngăn cách khó nhạt màu hoa yêu
Dù không nói đã một chiều
Vòng tay cũng hiểu trăm điều ẩn xa
Tình chưa sống đã ra ma .
HHM
Đọc thêm  >  Thơ  HHM

flower-07

Bài họa 2 :  HƯƠNG TÀN

(Đảo vận)
Hỡi người tình tựa bóng ma
Hồn theo ngày tháng chia xa tiêu điều
Kể từ hiu hắt nắng chiều
Tình không còn nữa, dấu yêu nhạt màu
Trong nhau còn lại niềm đau
Nhớ nhung trôi chảy với sầu sông Tương
Hương xưa còn chút vấn vương
Thôi thì quên hết yêu thương võ vàng
Tiếc chi thuở ấy nồng nàn !!!
Con Gà Què
Đọc thêm  :  Thơ Con Gà Què

Trở về >  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  * Thơ Nhiều Tác Giả * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s