*564 / MỘT LŨ CUỒNG HỒ BƯNG BÔ TÀU CỘNG

 

Năm bảy lăm lan tràn bầy chó ,
Chúng từ ngoài Pắc Bó cáo hang .
Đâm cha giết chú hung tàn ,
Tổ tiên chẳng có họ hàng cũng không …?

Thuở bốn lăm cầu mong Tàu Háng ,
Cúi xin người kết bạn lòn trôn .
Trung Hoa chiếm cứ giữ đồn ,
Cộng que vâng lệnh quân dồn vào Nam .

Lũ giun dòi gian tham trụy lạc ,
Giặc ngông cuồng bắt nạt kẻ oan .
Ruộng đất cải cách lập đoàn ,
Chủ nhân đem chém thuận đàng cướp luôn .

Thằng trường chinh cáp duồn cha mẹ ,
Nịnh cáo hồ giết kẻ sinh ra .
Trời ơi cọp chết để da  ,
Vong ân vang tiếng sơn hà còn ghi ?

Bọn man di biết gì đạo nghĩa ,
Chúng sẵn sàng ỉa mộ cha ông !
Gian manh dối trá đồng lòng ,
Tin vào cộng sản đi đong cuộc đời …

Ba mươi năm tơi bời Bắc bộ ,
Ôi bạo tàn hé lộ dã tâm .
Thanh niên tuổi trẻ chết dần ,
Băng rừng lội suối muôn phần thiếu ăn .

Cảnh lâm li cùng bần đói khó ,
Cũng chẳng nề nỗi khổ Quốc Gia ?
Miễn sao ngu dốt cốt là ,
Xác xơ dễ trị cả bà liền con …

Tội tình chưa mỏi mòn Bắc tộc ,
Làm kiếp người nô bộc cọng quân .
Văn minh thế giới lân vùng ,
Nào đâu nhìn được khổ chung giống nòi .

Thấy mà thương thân còi ốm yếu ,
Được vào Nam ngất nghểu cùng quanh .
Chao ôi khiếp vía giật mình ,
Cửa cao nhà lớn cơ dinh sáng ngời …!

Ra đường inh ỏi xe hơi ,
Ngoài Bắc u ám suốt đời tối tăm .?
Ti vi tủ lạnh chăn màn ,
Nhà nào nhà nấy huy hoàng sướng chưa .

Đảng ta ơi sao lừa quá thế ,
Sống mấy đời tiếng để xú danh .?
Áp bức chém giết tung hoành ,
Còn thêm lường láo dỗ dành lưu manh …

Nghĩ không ra đàn anh nhà sản ,
Cốt làm giàu gãi háng tàu ô .
Tay sai quá nhục cuồng hồ ,
Cúi đầu răm rắp tung hô cận bình .

Bây rõ chưa dân tình dốt nát ,
Bởi bọn mày sinh sát ra tay .
Tự do không có , lưu đày ,
Lấy đâu mà được tỏ bày thế gian …

Cách mạng chi một bầy khuyển mã ,
Viết chả rành kể cả ông cha .
Ngu si ám chướng gian tà ,
Mần răng lãnh đạo Quốc Gia sống còn …

Miền Nam khinh như con súc vật ,
Nhục không nào tất bật bon chen .
Lăm le súng đạn đê hèn ,
Giam người trấn lột chúng xem ra gì …?

Giờ này đây bởi vì đất nước ,
Toàn ba miền đứng trước lâm nguy .
Do quân u ám Bắc kỳ ,
Dẫn đầu thằng trọng ngu si một bè .

Cùng nhau lên dùng tre gậy gộc ,
Cũng cam lòng đánh bật cuồng nô .
Mai đây xây lại cơ đồ ,
Tru di tam tộc cộng hồ hại dân …

 Antioch,California Ngày 01 tháng 7 năm 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s