NẺO VÔ THƯỜNG

Nhìn chiếc lá rơi 
Báo mùa thu tới
Một mùa thu mới
Tâm trạng xa xôi 

Ôi một đời người
Vô thường dẫn lối
Tình thu vừa khơi
Màu lá còn tươi 

Cuốn trôi cuối trời
Ảo ảnh cuộc đời
Nhan hồng phai phôi
Ánh mắt buông lơi

Xa xôi vời vợi
Những ngày mong đợi
Ảo mộng mà thôi
Âm thầm đánh rơi 

Chiếc lá cuối trời
Vô thường không đợi
Quay về tâm thôi
Tất cả xa rời !

HLO 19/9/17

Trở về :  Thơ Hương Lệ Oanh

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s