NỖI NHỚ

 

snapshot

Sao mấy hôm nay nhớ lạ lùng,
Nhìn mây trời thoáng nghĩ mông lung.
Vườn sau bóng dáng ai lui tới,
Sân trước nền hiên nắng ngại ngùng.
Nhớ nắng dáng mây hương gió mát,
Nhớ em môi mắt tóc mi nhung.
Hương tình âm ỷ trong tim óc,
Khi nhớ dâng cao nhịp thập thùng.
HỒ NGUYỄN

 

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)    *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s