*153 / NHỚ BIỂN

( Hoạ vần thơ ” Nhớ Biển ” của Nữ Thi Sĩ
Oanh Lê )
Sáng tinh sương mùa đông biển động ,
Gió tứ bề lồng lộng ngoài khơi .
Xa xa tận cuối chân trời ,
Chiều buông bóng xế mây trôi lững lờ .

Dưới màn đêm vầng trăng chiếu sáng ,
Ngước mắt nhìn lấp lánh ngàn sao .
Biển ơi sao mãi thì thào ,
Lòng ta bão nỗi tuôn trào biệt ly …!

Yêu người say đắm tình si ,
Đêm hôm khuya khoắt chàng đi ngút ngàn …?
Ôi thôi thân gái Dã Tràng ,
Công em xe cát sóng lan dạt bờ …!

Antioch , California Ngày 19 tháng 5 năm 2016