Già teo gân!

hqdefault2

Lính già xưa trai tráng
Sứa khỏe nhấc ngàn cân
Vạm vỡ thân Hạng Võ
Nay thì nhích nửa phần
Ì ạch giơ không nổi
Như trăng lúc lụn tàn
Mỗi năm tóc một già
Gậy tre mắt quáng gà
Té nằm la nằm liệt
Thương ông cháu khóc miết
Vợ đứng đó mà dòm
Hôn thê đà “Bảy bó”!
Lính già sớ rớ cò
Lãi không được một viên
Già ơi! Muốn gì nữa?
Thèm chi bữa hành quân
Rừng già nay trụi lá
Suối mơ cũng bỏ hoang

Trần Đông Thành

 Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s