*604 / CHÀNG CÁCH LY SẦU BI LẺ BÓNG . . .

 

Quê nhà đất nước gặp can qua ,
Từ buổi xa em lệ thấm nhoà .!
Gió đổ trăm chiều muôn lá thắm ,
Con đường vạn dặm nổi phong ba .

Ra đi ơi hỡi tình lưu luyến ,
Kẻ ở cô phòng buồn diết da !
Nhung nhớ thương hoài đêm nức nỡ ,
Lìa tan mộng vỡ tuổi trăng hoa …

Sanjose , California Ngày 02 tháng 8 năm 2017