*377 / VĨNH BIỆT TÌNH AI . . . !

Vĩnh biệt tình ai đời cách ngã ,
Tha thiết nhau rồi phải chia đôi .
Ngang trái ôi thôi cành xa lá ,
Bận bịu chi thêm chẳng nên lời .

Nơi chốn xa xôi phương nào ấy ,
Xin nhớ vọng về cảnh đơn côi .
Xót ruột khổ đau nào ai thấy ,
Ôm ấp kỷ niệm mộng xa vời .

Chiều hôm lạnh gió tiếng rì rào
Nhìn trời thơ thẩn đám mây cao ,
Chạnh lòng nhớ về miền xa vắng.
Có người trông ngóng giọt lệ trào …

Đã chịu cam đành cách biệt mãi ,
Ồm ấp kỷ niệm mối tình sâu .
Ai treo hồn trong cơn nắng dãi ,
Âm thầm đếm bước hạt mưa ngâu .

Buồn sao bịn rịn tiễn người đi ,
Xoay lưng dấu lệ cũng bởi vì .
Hy sinh đời mình theo sương gió ,
Thâm tình cao cả đành biệt ly …!

Người đi khuất bóng vọng nhìn theo ,
Âm u lành lạnh thoáng vì vèo .
Quay trở vô nhà nằm nức nỡ ,
Nghĩ đời cô quạnh sống cheo leo …

Bóng đi hồn nương theo vất vưỡng ,
Cát bụi phong trần có vấn vương ?
Vạn nẻo giang hồ trăm ngàn hướng ,
Nhớ thương chàng trọng nghĩa yêu đương …

Anh đi trăn trở phố phường ,
Đìu hiu trống vắng canh trường nhớ nhung .
Mây đen che kín bịt bùng ,
Quốc khan lẻ bạn tột cùng thương đau …!

California USA ngày 21 tháng 6 năm 1982